بازویی مکنده

دسته: Uncategorised نوشته شده توسط Super User

این بازویی مکنده با قابلیت نصب برروی سطوح مختلف و حرکت عمودی و افقی در تمام جهت امکان استفاده از یک مکش موضعی برای انتقال دودهای مضر به خارج از محیط را فراهم می سازد.از این محصول در آزمایشگاه ها،مراکز تولید قطعات الکترونیکی و مراکز صنعتی می توان استفاده نمود.

Main Menu