• تماس با ما : 02156419425
  • خدمات پس از فروش : 02166782102
بست نگهدارنده پایه بلند و کوتاه آسایش

بست نگهدارنده پایه بلند و کوتاه

سیستم لوله کشی جاروی مرکزی به نوعی است که قطعاً در طول مسیر به جهت استحکام بخشیدن و عدم جابجایی لوله ها در طول مسیر لوله کشی نیازمند ابزاری می باشد که این ویژگی را دارا باشد که باعث اثبات لوله های سیستم جاروزی مرکزی در طول مسیر باشد. یکی از این ابزارها استفاده از بست برای محکم نمودن لوله ها در جای خود است.

این قطعه جهت ثابت نگهداشتن لوله های PVC جاروی مرکزی در سر جای خود مورد استفاده قرار می گیرد و باعث عدم جابجایی سیستم تأسیسات جاروبرقی مرکزی می گردد، لذا استفاده از بست نگهدارنده در طول مسیر لوله کشی بسیار حائز اهمیت می باشد.