• ژمارەتەلەفون : ٢١٥٦٤١٩٤٢٥(٩٨+)
  • خزمەتگواری فرۆشراوەکان : ٢١٦٦٧٨٢١٠٢(٩٨+)

سیێتی سۆندەودەمەکان

کوبل مدار فرمان جاروبرقی آسایش

کێبڵی کۆنترۆڵ

لوله تلسکوپی جاروبرقی آسایش

لولەی تەلسکۆپی

مبل پاک کن جاروبرقی آسایش

پاککەرەوەی قەنەفە

سیێتی سۆندەودەمەکان

گۆشەی پاککەرەوە

شلنگ خرطومی پریز اتوماتیک جاروبرقی آسایش

سۆندەی نەرمی سۆکتی ئۆتۆماتیکی

شلنگ خرطومی پریز معمولی جاروبرقی آسایش

سۆندەی نەرمی سۆکتی ئاسایی

صداکیر مخصوص دستگاه جاروبرقی آسایش

دەنگ گری تایبەتی ئامێرەکە

فیلتر نگهدارنده اشیا جاروبرقی آسایش

فلتەری پاراستنی شت

پارویی جاروبرقی آسایش

دەسکی لێدەر

تمیز کننده حیوانات جاروبرقی آسایش

پاک کردنەوەی ئاژەڵ

زانو تفنگی جاروبرقی آسایش

ئەژنۆی(قۆڵی)تفەنگی

زانو تفنگی پریز اتوماتیک جاروبرقی آسایش

ئەژنۆی(قۆڵی)تفەنگی ئۆتۆماتیکی