• ژمارەتەلەفون : ٢١٥٦٤١٩٤٢٥(٩٨+)
  • خزمەتگواری فرۆشراوەکان : ٢١٦٦٧٨٢١٠٢(٩٨+)

گسکی کارەبایی پیشەسازیی

جاروبرقی کارواش آسایش | گسکی کارەبایی پیشەسازیی

جاروبرقی صنعتی پرتابل آسایش | گسکی کارەبایی پیشەسازیی