• تماس با ما : 02156419425
  • خدمات پس از فروش : 02166782102
صداکیر مخصوص دستگاه جاروبرقی آسایش

صداگیر مخصوص دستگاه

این قطعه قابل نصب بر روی دستگاههایی که بصورت تجمیعی برای چند واحد بصورت مشترک نصب شده است استفاده می شود، با قرارگرفتن این قطعه بر روی خروجی هوای دستگاه باعث کاهش صدای تولیدی دستگاه مکنده می شود.